Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK550
Název záměru: Kamenolom Černá Skála – Plán otvírky přípravy a dobývání od roku 2010
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK550_duvodyUkonceni.pdf (158 kB) - 01.09.2010 14:45:09
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouPotštejnPotštejn
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouProrubyProruby u Potštejna
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2010 15:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: M - SILNICE a.s.
IČ oznamovatele: 42196868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: HKK550_oznameni.pdf (9904 kB) - 02.08.2010 14:58:09
Informace o oznámení: HKK550_infOznam.pdf (171 kB) - 02.08.2010 14:58:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: