Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK055
Název záměru: Přeložka silnice II/303, Běloves - Velké Poříčí
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNáchodBěloves
Královéhradecký krajNáchodNáchodMalé Poříčí
Královéhradecký krajNáchodVelké PoříčíVelké Poříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2019 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Královéhardeckého kraje
IČ oznamovatele: 70947996
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK055_oznameni.doc (32 kB) - 26.11.2003 16:38:32
Informace o oznámení: HKK055_infOznam.doc (150 kB) - 26.11.2003 16:38:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK055_zjistovaci.doc (160 kB) - 02.01.2004 11:59:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK055_dokumentace.doc (6502 kB) - 24.03.2005 08:27:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK055_infDokumentace.doc (159 kB) - 24.03.2005 08:27:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novotný Mojmír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK055_posudek.doc (378 kB) - 17.06.2005 07:58:30
Informace o posudku: HKK055_infPosudek.doc (157 kB) - 17.06.2005 07:58:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK055_inf1VP.doc (155 kB) - 27.06.2005 09:14:54
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK055_zapis1VP.doc (105 kB) - 01.08.2005 08:33:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK055_zaveryStan.doc (273 kB) - 01.08.2005 08:32:05
Prodloužení stanoviska: HKK055_prodlouzeniStan.pdf (213 kB) - 02.07.2019 13:31:37
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: