Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Novotný Mojmír Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
7512/ENV/06, 70030/ENV/10, 23915/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
10133/1180/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Wolkerova 935
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ: 500 02
Bydliště - telefon:
Email: mojma@centrum.cz
Poznámka: liniové stavby, obnovitelné zdroje el. energie, odpady, průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: