Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK391
Název záměru: I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceBezděkovBezděkov
Pardubický krajPardubicePardubiceDražkovice
Pardubický krajPardubicePardubiceLány na Důlku
Pardubický krajPardubicePardubicePopkovice
Pardubický krajPardubicePardubiceStaré Čívice
Pardubický krajPardubiceStaré JesenčanyStaré Jesenčany
Pardubický krajPardubiceStarý MateřovStarý Mateřov
Pardubický krajPardubiceTřebosiceTřebosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2016 08:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: PAK391_oznameni.doc (1147 kB) - 20.11.2008 14:26:53
Informace o oznámení: PAK391_infOznam.doc (71 kB) - 20.11.2008 14:26:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK391_zjistovaci.doc (110 kB) - 09.01.2009 08:41:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novotný Mojmír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK391_dokumentace.zip (15539 kB) - 18.08.2010 15:29:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK391_infDokumentace.doc (72 kB) - 18.08.2010 15:29:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK391_posudek.pdf (527 kB) - 03.12.2010 10:53:43
Informace o posudku: PAK391_infPosudek.pdf (64 kB) - 03.12.2010 10:53:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK391_inf1VP.pdf (76 kB) - 06.01.2011 08:48:14
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK391_zapis1VP.pdf (123 kB) - 13.01.2011 10:24:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK391_zaveryStan.pdf (149 kB) - 03.03.2011 13:27:55
Prodloužení stanoviska: PAK391_prodlouzeniStan.pdf (571 kB) - 07.03.2016 08:27:39
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: