Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK786
Název záměru: I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyHradec nad SvitavouHradec nad Svitavou
Pardubický krajSvitavyOpatovecOpatovec
Pardubický krajSvitavySvitavyMoravský Lačnov
Pardubický krajSvitavySvitavySvitavy-předměstí
Pardubický krajSvitavySvitavyČtyřicet Lánů
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2017 13:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2017
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: PAK786_oznameni.zip (20587 kB) - 24.07.2017 16:33:59
Informace o oznámení: PAK786_infOznam.pdf (602 kB) - 24.07.2017 16:33:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2017
Datum nabytí právní moci: 22.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK786_zjistovaci.pdf (702 kB) - 21.08.2017 13:21:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: