Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK092
Název záměru: Těžba štěrkopísku v k. ú. Kosice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéKosiceKosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: Agropodnik Humburky, a.s., Humburky
IČO oznamovatele: 64259668
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2005 14:22
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK092_oznameni.doc (8494 kB) - 23.11.2004 07:57:08
Informace o oznámení: HKK092_infOznam.doc (150 kB) - 23.11.2004 07:57:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK092_zjistovaci.doc (165 kB) - 03.01.2005 11:42:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK092_dokumentace.doc (8563 kB) - 05.05.2005 10:48:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK092_infDokumentace.doc (159 kB) - 05.05.2005 10:48:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK092_posudek.doc (3656 kB) - 20.06.2005 14:28:49
Informace o posudku: HKK092_infPosudek.doc (156 kB) - 20.06.2005 14:28:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK092_inf1VP.doc (154 kB) - 24.06.2005 13:53:27
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK092_zapis1VP.doc (102 kB) - 12.07.2005 10:12:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK092_zaveryStan.doc (273 kB) - 25.07.2005 13:21:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: