Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6110
Název záměru: Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJaroměř
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2010 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kimberly-Clark, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 63468816
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: OV6110_oznameni.pdf (11737 kB) - 10.12.2009 06:27:19
Informace o oznámení: OV6110_infOznam.pdf (93 kB) - 10.12.2009 06:25:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6110_zjistovaci.pdf (118 kB) - 07.01.2010 10:12:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6110_dokumentace.pdf (6411 kB) - 14.05.2010 08:19:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6110_infDokumentace.pdf (123 kB) - 14.05.2010 08:19:20
Vrácení dokumentace: OV6110_vraceni.pdf (102 kB) - 02.04.2010 05:43:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6110_posudek.pdf (792 kB) - 26.07.2010 11:22:17
Informace o posudku: OV6110_infPosudek.pdf (120 kB) - 26.07.2010 11:22:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6110_zaveryStan.pdf (124 kB) - 18.11.2010 09:19:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: