Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6088
Název záměru: Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíBrandýs nad OrlicíBrandýs nad Orlicí
Pardubický krajÚstí nad OrlicíChoceňChoceň
Pardubický krajÚstí nad OrlicíChoceňHemže
Pardubický krajÚstí nad OrlicíJehnědíJehnědí
Pardubický krajÚstí nad OrlicíMostekMostek nad Orlicí
Pardubický krajÚstí nad OrlicíOucmaniceOucmanice
Pardubický krajÚstí nad OrlicíSudislav nad OrlicíSudislav nad Orlicí
Pardubický krajÚstí nad OrlicíZářecká LhotaZářecká Lhota
Pardubický krajÚstí nad OrlicíÚstí nad OrlicíGerhartice
Pardubický krajÚstí nad OrlicíÚstí nad OrlicíKerhartice nad Orlicí
Poznámka: trasa variantně viz oznámení
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2011 16:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV6088_oznameni.pdf (4253 kB) - 17.09.2008 05:54:56
Informace o oznámení: OV6088_infOznam.pdf (102 kB) - 17.09.2008 05:54:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6088_zjistovaci.pdf (154 kB) - 21.10.2008 05:20:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6088_posudek.pdf (2263 kB) - 19.12.2008 07:00:42
Informace o posudku: OV6088_infPosudek.pdf (101 kB) - 19.12.2008 07:00:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6088_zaveryStan.zip (321 kB) - 10.06.2011 15:06:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením MŽP, OPVIP ze dne 9. 6. 2011, č.j.: 43570/ENV/11 o 5 let, tzn. do 13. 2. 2016.