Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK605
Název záměru: Rozšíření těžby nevýhradního ložiska Ratiboř u Vsetína (lom Hošťálková)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínRatibořRatiboř u Vsetína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2012 07:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Hošťálková
IČ oznamovatele: 00303798
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK605_oznameni.zip (2543 kB) - 20.03.2012 08:53:44
Informace o oznámení: ZLK605_infOznam.pdf (288 kB) - 20.03.2012 08:53:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK605_zjistovaci.zip (1305 kB) - 19.04.2012 06:54:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: