Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8143
Název záměru: Continental Barum Otrokovice SO 04,05 - Výroba AGRO 700T
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2013 16:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: S-projekt plus a.s., tř. Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
IČ oznamovatele: 60734485
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2013
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV8143_oznameni.zip (33582 kB) - 19.04.2013 11:30:25
Informace o oznámení: OV8143_infOznam.PDF (1327 kB) - 19.04.2013 11:30:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV8143_zjistovaci.zip (14495 kB) - 04.06.2013 16:52:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8143_infZjistovaci.pdf (102 kB) - 04.06.2013 16:52:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: