Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK739
Název záměru: Drozdice u Pardubic - Skladovací hala Kristýna
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK739_duvodyUkonceni.pdf (465 kB) - 08.08.2016 09:53:57
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceDrozdice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2016 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Průmyslový park Pardubice a.s., Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 24304115
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2016
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: PAK739_oznameni.7z (15682 kB) - 27.06.2016 10:41:17
Informace o oznámení: PAK739_infOznam.pdf (505 kB) - 28.06.2016 10:04:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK739_zjistovaci.pdf (989 kB) - 26.07.2016 12:34:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK739_infZjistovaci.doc (50 kB) - 26.07.2016 12:34:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: