Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK661
Název záměru: Dřevohostice Revitalizace lokality Šibenice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovDřevohosticeDřevohostice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2013 12:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městys Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice
IČ oznamovatele: 00301213
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2013
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OLK661_oznameni.zip (92759 kB) - 12.07.2013 10:02:00
Informace o oznámení: OLK661_infOznam.doc (52 kB) - 12.07.2013 09:49:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OLK661_zjistovaci.doc (98 kB) - 12.08.2013 12:50:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: