Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK640
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování autovraků – Autovrakoviště Třebětice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížTřeběticeTřebětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2013 08:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Roman Kamenec, Martin Dyňka – sdružení podnikatelů
IČ oznamovatele: 60373016
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.11.2012
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK640_oznameni.rar (4132 kB) - 24.10.2012 09:17:56
Informace o oznámení: ZLK640_infOznam.pdf (234 kB) - 25.10.2012 12:46:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK640_zjistovaci.zip (1031 kB) - 26.11.2013 08:53:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Holešov
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: