Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8212
Název záměru: Drnovice Anvis AVT – vstřikování plastů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1;II/10.4;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínDrnoviceDrnovice u Valašských Klobouk
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2017 12:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Anvis AVT s.r.o., Benátky 904, 755 01 Vsetín
IČ oznamovatele: 24778877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2017
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV8212_oznameni.zip (3171 kB) - 13.12.2016 08:04:38
Informace o oznámení: OV8212_infOznam.pdf (127 kB) - 13.12.2016 11:08:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 14.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8212_zjistovaci.zip (855 kB) - 17.02.2017 12:09:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: