Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK025
Název záměru: Novostavba stáje pro 280 ks dojnic včetně dojírny na středisku Huslenky
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínHuslenkyHuslenky
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2004 13:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vsacko Hovězí, a. s., 756 01 Hovězí č.p. 614
IČ oznamovatele: 25366734
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK025_oznameni.zip (2032 kB) - 02.05.2003 10:38:35
Informace o oznámení: ZLK025_infOznam.zip (109 kB) - 02.05.2003 10:38:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK025_zjistovaci.doc (98 kB) - 05.02.2004 13:48:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK025_dokumentace.doc (10282 kB) - 05.02.2004 13:51:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK025_infDokumentace.doc (92 kB) - 05.02.2004 13:52:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK025_posudek.doc (292 kB) - 16.12.2003 13:00:41
Informace o posudku: ZLK025_infPosudek.doc (91 kB) - 16.12.2003 13:00:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK025_inf1VP.doc (84 kB) - 22.12.2003 09:44:07
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK025_zapis1VP.doc (142 kB) - 15.01.2004 12:13:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK025_zaveryStan.doc (156 kB) - 05.02.2004 13:53:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: