Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK950
Název záměru: Luhačovice - Prodejna potravin
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínLuhačoviceLuhačovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2022 10:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PMT ATRIUM service s.r.o.
IČ oznamovatele: 04554272
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2022
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK950_oznameni.zip (16453 kB) - 22.02.2022 11:22:19
Informace o oznámení: ZLK950_infOznam.pdf (242 kB) - 24.02.2022 12:52:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2022
Datum nabytí právní moci: 20.05.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK950_zjistovaci.zip (598 kB) - 23.05.2022 10:22:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: