Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK178
Název záměru: Výrobna sklolaminátů v CAC s.r.o., Zlín - Štípa
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínŠtípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2008 12:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Automotive Composites, s.r.o.
IČ oznamovatele: 26187434
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK178_oznameni.doc (365 kB) - 13.09.2006 10:25:32
Informace o oznámení: ZLK178_infOznam.doc (106 kB) - 13.09.2006 10:25:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK178_zjistovaci.doc (165 kB) - 17.10.2006 11:52:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK178_dokumentace.pdf (732 kB) - 04.01.2007 08:30:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK178_infDokumentace.doc (94 kB) - 07.02.2007 11:04:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK178_posudek.doc (500 kB) - 09.05.2007 13:17:53
Informace o posudku: ZLK178_infPosudek.pdf (34 kB) - 09.05.2007 13:17:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK178_inf1VP.pdf (31 kB) - 28.05.2007 11:17:22
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK178_zapis1VP.pdf (116 kB) - 02.07.2007 08:03:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK178_zaveryStan.pdf (91 kB) - 12.05.2008 11:02:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: