Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8153
Název záměru: Lyžařské vleky Mikulčin vrch
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěStarý HrozenkovStarý Hrozenkov
Poznámka: Jedná se o katastrální území Vápenice u starého Hrozenkova (776882)
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2014 14:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VOP 014, s.r.o. Předbranská 415 688 01 Uherský Brod
IČ oznamovatele: 25559800
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2013
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV8153_oznameni.zip (4172 kB) - 20.11.2013 11:26:04
Informace o oznámení: OV8153_infOznam.PDF (207 kB) - 21.11.2013 08:10:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV8153_zjistovaci.zip (804 kB) - 08.01.2014 14:32:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8153_infZjistovaci.pdf (106 kB) - 08.01.2014 14:32:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherský Brod
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: