Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1080
Název záměru: Komerční zóna Ivanovice, EXIT 236
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovIvanovice na HanéIvanovice na Hané
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2013 07:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMK consulting&support s.r.o., Zahradní 631, 798 27 Němčice nad Hanou
IČ oznamovatele: 25344692
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2013
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: JHM1080_oznameni.zip (8254 kB) - 29.07.2013 14:14:13
Informace o oznámení: JHM1080_infOznam.doc (53 kB) - 29.07.2013 14:14:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1080_zjistovaci.zip (996 kB) - 23.10.2013 07:19:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1080_infZjistovaci.doc (101 kB) - 23.10.2013 07:19:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: