Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK867
Název záměru: Recyklační plocha stavebních odpadů - provozovna Lipová
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínLipováLipová u Slavičína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2018 15:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: David Gabko
IČ oznamovatele: 71820035
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2017
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK867_oznameni.zip (7921 kB) - 12.10.2017 08:18:45
Informace o oznámení: ZLK867_infOznam.pdf (245 kB) - 13.10.2017 07:16:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2017
Datum nabytí právní moci: 29.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK867_zjistovaci.zip (1218 kB) - 04.01.2018 15:49:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: