Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK957
Název záměru: Sportovně-kulturní areál Pozlovice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínPozlovicePozlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2022 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
IČ oznamovatele: 00568708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2022
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK957_oznameni.zip (8925 kB) - 16.05.2022 13:44:11
Informace o oznámení: ZLK957_infOznam.pdf (232 kB) - 16.05.2022 13:44:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK957_zjistovaci.pdf (760 kB) - 30.06.2022 11:34:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Luhačovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: