Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK121
Název záměru: Destilace glycerolu - Glycona Otrokovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2011 07:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Glycona s.r.o., tř. T. Bati 1635, 756 82 Otrokovice
IČ oznamovatele: 26244853
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK121_oznameni.doc (1508 kB) - 16.12.2005 07:29:34
Informace o oznámení: ZLK121_infOznam.doc (113 kB) - 16.12.2005 07:29:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK121_zjistovaci.doc (131 kB) - 23.01.2006 09:51:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK121_dokumentace.doc (1550 kB) - 06.03.2006 12:30:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK121_infDokumentace.doc (115 kB) - 06.03.2006 12:30:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hrouzek Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK121_posudek.doc (126 kB) - 09.05.2006 07:16:19
Informace o posudku: ZLK121_infPosudek.doc (93 kB) - 09.05.2006 07:16:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK121_zaveryStan.doc (189 kB) - 21.06.2006 08:16:06
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: VP se nekonalo z důvodu absence nesouhlasného vyjádření