Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8195
Název záměru: Rekonstrukce haly na výrobu plastů - areál Zálesí Biskupice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínBiskupiceBiskupice u Luhačovic
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2016 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zálesí a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice
IČ oznamovatele: 00135143
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2016
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV8195_oznameni.zip (7191 kB) - 30.05.2016 09:39:12
Informace o oznámení: OV8195_infOznam.pdf (135 kB) - 30.05.2016 09:39:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2016
Datum nabytí právní moci: 09.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV8195_zjistovaci.zip (1048 kB) - 12.08.2016 09:00:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: