Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK700
Název záměru: Sezónní parkoviště na účelové neveřejné ploše u areálu ZOO Lešná
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínŠtípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2014 08:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marcela Sedlářová, projektová kancelář
IČ oznamovatele: 65795954
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2014
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK700_oznameni.zip (6684 kB) - 12.12.2013 14:37:38
Informace o oznámení: ZLK700_infOznam.pdf (289 kB) - 12.12.2013 14:37:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK700_zjistovaci.zip (1199 kB) - 21.01.2014 08:12:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: