Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9188
Název záměru: Rozšíření výroby hydraulických hadic - DH4 Extended
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínOdryOdry
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2017 10:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 00 Odry
IČ oznamovatele: 26425173
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2017
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV9188_oznameni.zip (20458 kB) - 21.03.2017 14:07:47
Informace o oznámení: OV9188_infOznam.pdf (231 kB) - 21.03.2017 14:07:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2017
Datum nabytí právní moci: 11.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV9188_zjistovaci.zip (907 kB) - 12.05.2017 07:00:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9188_infZjistovaci.zip (609 kB) - 15.06.2017 10:19:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: