Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8199
Název záměru: Revitalizace výrobního závodu RPG Recycling s.r.o. v Uherském Brodě
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherský BrodUherský Brod
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2016 15:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REC GROUP s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
IČ oznamovatele: 25548034
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2016
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV8199_oznameni.zip (13645 kB) - 20.07.2016 14:13:29
Informace o oznámení: OV8199_infOznam.pdf (131 kB) - 20.07.2016 14:13:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2016
Datum nabytí právní moci: 07.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV8199_zjistovaci.zip (1642 kB) - 07.09.2016 11:07:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8199_infZjistovaci.pdf (707 kB) - 21.11.2016 15:56:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: