Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK111
Název záměru: Výrobní jednotka FAME firmy SIGA a.s., Zlín
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2006 10:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SIGA a.s., Zlín, Vodní 1972, 760 01 Zlín
IČ oznamovatele: 26267365
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK111_oznameni.doc (794 kB) - 27.09.2005 06:07:55
Informace o oznámení: ZLK111_infOznam.doc (108 kB) - 27.09.2005 06:07:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK111_zjistovaci.doc (131 kB) - 02.11.2005 08:34:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK111_dokumentace.doc (843 kB) - 07.12.2005 13:20:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK111_infDokumentace.doc (114 kB) - 07.12.2005 13:20:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hrouzek Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK111_posudek.doc (111 kB) - 20.02.2006 09:51:54
Informace o posudku: ZLK111_infPosudek.doc (98 kB) - 20.02.2006 09:51:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK111_zaveryStan.doc (175 kB) - 07.04.2006 09:51:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: