Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK351
Název záměru: Výkrm kuřat 110 000 ks Skaštice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížSkašticeSkaštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2009 08:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Daniel Boček, Skaštice 39, PSČ 767 01
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ZLK351_oznameni.doc (11008 kB) - 16.01.2008 08:29:25
Informace o oznámení: ZLK351_infOznam.pdf (34 kB) - 16.01.2008 08:29:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK351_zjistovaci.pdf (70 kB) - 26.02.2008 12:46:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK351_dokumentace.rar (13304 kB) - 18.11.2008 15:00:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK351_infDokumentace.pdf (34 kB) - 18.11.2008 15:00:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK351_posudek.rar (60 kB) - 13.03.2009 10:51:56
Informace o posudku: ZLK351_infPosudek.pdf (25 kB) - 13.03.2009 10:51:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK351_inf1VP.pdf (24 kB) - 08.04.2009 13:20:46
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK351_zapis1VP.pdf (127 kB) - 06.05.2009 09:08:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK351_zaveryStan.pdf (123 kB) - 22.10.2009 07:36:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: