Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS998
Název záměru: Zavedení recyklovaného dřeva do OSB, ekologizace výroby včetně redukce skleníkových plynů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56;II/76
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Poznámka: Datum zveřejnění informace o dokumentaci je myšleno zveřejnění přepracované dokumentace (v IS EIA není kolonka), termín pro vyjádření myšleno vyjádření k přepracované dokumentaci. V kolonce datum zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední desce dotčeného kraje je uvedeno datum zveřejnění informace o druhém veřejném projednání (není kolonka). Informace o prvním veřejném projednání zveřejněna dne 20. 5. 2020.
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2021 16:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lepka Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2020
Text dokumentace: VYS998_dokumentace.zip (70762 kB) - 27.02.2020 07:45:13
Text přepracované/doplněné dokumentace: VYS998_prepracovana.zip (82064 kB) - 02.10.2020 07:14:53
Informace o dokumentaci: VYS998_infDokumentace.zip (385 kB) - 02.10.2020 07:14:53
Vrácení dokumentace: VYS998_vraceni.zip (399 kB) - 17.06.2020 13:31:11
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS998_posudek.zip (11289 kB) - 28.04.2021 16:14:51
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS998_inf1VP.pdf (237 kB) - 20.05.2020 15:17:21
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS998_zapis1VP.pdf (417 kB) - 28.04.2021 16:15:50
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
VYS998_inf2VP.pdf (259 kB) - 19.02.2021 08:36:50
Zápis z 2. veřejného projednání: VYS998_zapis2VP.pdf (395 kB) - 28.04.2021 16:15:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS998_zaveryStan.pdf (398 kB) - 28.04.2021 16:16:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: