Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK883
Název záměru: Skládka odpadů Kuchyňky - VI. a VII. etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížZdounkyNětčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2019 13:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEPOZ, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 49445138
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2019
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK883_oznameni.zip (6421 kB) - 10.01.2019 10:17:36
Informace o oznámení: ZLK883_infOznam.pdf (236 kB) - 10.01.2019 12:41:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2019
Datum nabytí právní moci: 23.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK883_zjistovaci.pdf (372 kB) - 19.02.2019 13:07:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížObecní úřad Zdounky
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: