Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK637
Název záměru: Rozvoj termálních lázní Velké Losiny - parkoviště
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkVelké LosinyVelké Losiny
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2013 07:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: S-projekt plus a.s., tř. T. Bati 508, 763 72 Zlín
IČ oznamovatele: 60734485
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.02.2013
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OLK637_oznameni.pdf (496 kB) - 05.02.2013 12:37:55
Informace o oznámení: OLK637_infOznam.doc (52 kB) - 05.02.2013 12:37:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OLK637_zjistovaci.doc (104 kB) - 08.03.2013 07:45:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: