Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9007
Název záměru: Kopřivnice - Výrobní hala pro fy BROSE s doplněním lakovny
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínKopřivniceVlčovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2004 13:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BROSE CZ spol. s r.o., Kopřivnice
IČ oznamovatele: 61465704
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9007_oznameni.doc (894 kB) - 07.07.2003 13:45:56
Informace o oznámení: OV9007_infOznam.doc (49 kB) - 07.07.2003 13:56:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9007_zjistovaci.pdf (284 kB) - 05.09.2003 08:42:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Juřica Radomír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9007_posudek.doc (330 kB) - 06.10.2003 11:33:11
Informace o posudku: OV9007_infPosudek.doc (48 kB) - 06.10.2003 11:33:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9007_inf1VP.doc (89 kB) - 27.10.2003 13:58:56
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9007_zapis1VP.pdf (93 kB) - 06.11.2003 13:50:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9007_zaveryStan.doc (99 kB) - 06.01.2004 13:26:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: