Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7139
Název záměru: Změna v užívání stavby FORMEX Brno
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoČernovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2016 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 26080991
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.02.2016
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7139_oznameni.zip (11077 kB) - 03.02.2016 14:14:32
Informace o oznámení: OV7139_infOznam.pdf (85 kB) - 04.02.2016 10:25:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2016
Datum nabytí právní moci: 14.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV7139_zjistovaci.pdf (538 kB) - 16.03.2016 10:08:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV7139_infZjistovaci.pdf (70 kB) - 16.03.2016 10:08:52
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: