Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK301
Název záměru: Modernizace chovu dojnic Drahany
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovDrahanyDrahany
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2008 11:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Rozstání, družstvo, 798 62 Rozstání č.p. 200
IČ oznamovatele: 49445014
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK301_oznameni.doc (5116 kB) - 02.07.2007 09:18:01
Informace o oznámení: OLK301_infOznam.doc (48 kB) - 02.07.2007 09:18:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK301_zjistovaci.doc (108 kB) - 31.07.2007 13:02:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK301_dokumentace.doc (4460 kB) - 29.11.2007 09:48:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK301_infDokumentace.doc (82 kB) - 19.09.2007 10:18:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK301_posudek.pdf (947 kB) - 20.12.2007 09:52:00
Informace o posudku: OLK301_infPosudek.doc (77 kB) - 20.12.2007 09:52:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK301_zaveryStan.doc (112 kB) - 29.01.2008 11:09:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: