Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM069
Název záměru: Středisko pro chov 300 000 nosnic Vratěnín
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoVratěnínVratěnín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2004 13:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa statku Ladno s.r.o., Šafov 6, 671 06 Šafov
IČ oznamovatele: 25560565
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM069_oznameni.doc (2701 kB) - 04.12.2003 15:18:44
Informace o oznámení: JHM069_infOznam.doc (45 kB) - 04.12.2003 15:18:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM069_zjistovaci.doc (1747 kB) - 26.01.2004 13:44:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Marťan Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM069_posudek.doc (310 kB) - 13.04.2004 12:12:07
Informace o posudku: JHM069_infPosudek.doc (46 kB) - 13.04.2004 12:12:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM069_inf1VP.doc (46 kB) - 13.04.2004 12:14:18
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM069_zapis1VP.doc (41 kB) - 10.05.2004 14:35:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM069_zaveryStan.doc (191 kB) - 07.06.2004 12:54:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: