Záměry na území ČR
Kód záměru: STC734
Název záměru: Golfové hřiště Slapy (18-ka)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západSlapyPřestavlky u Slap
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2008 13:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Golf Slapy, s.r.o., Nad Alejí 1764/23, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 26465060
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Smutný Martin Mgr.
Text oznámení záměru: STC734_oznameni.pdf (3480 kB) - 16.10.2007 09:27:42
Informace o oznámení: STC734_infOznam.doc (107 kB) - 16.10.2007 09:27:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: STC734_zjistovaci.rtf (357 kB) - 23.11.2007 14:02:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-západObecní úřad Štěchovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Smutný Martin Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC734_dokumentace.pdf (5799 kB) - 27.06.2008 13:39:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC734_infDokumentace.doc (59 kB) - 01.09.2008 15:04:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC734_posudek.doc (2284 kB) - 18.11.2008 08:04:29
Informace o posudku: STC734_infPosudek.doc (60 kB) - 18.09.2008 13:17:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC734_inf1VP.doc (62 kB) - 13.10.2008 12:23:51
Zápis z 1. veřejného projednání: STC734_zapis1VP.doc (140 kB) - 18.11.2008 08:56:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC734_zaveryStan.PDF (528 kB) - 24.11.2008 13:18:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: