Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS074
Název záměru: Rekonstrukce střediska ZD Kouty
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčKoutyKouty u Třebíče
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2004 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Kouty, Kouty č.97, PSČ 675 08
IČ oznamovatele: 00139696
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS074_oznameni.pdf (3905 kB) - 05.02.2004 09:27:32
Informace o oznámení: VYS074_infOznam.doc (99 kB) - 05.02.2004 09:27:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS074_zjistovaci.doc (847 kB) - 19.03.2004 14:19:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS074_posudek.doc (1142 kB) - 26.03.2004 10:30:09
Informace o posudku: VYS074_infPosudek.doc (103 kB) - 26.03.2004 11:57:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS074_inf1VP.doc (103 kB) - 23.04.2004 09:05:07
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS074_zapis1VP.doc (194 kB) - 23.04.2004 09:05:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS074_zaveryStan.doc (125 kB) - 04.05.2004 06:49:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: