Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK645
Název záměru: Hala kovoobrábění a pozinkování Dušníky
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceDušníkyDušníky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2010 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kovoobrábění Nescher s.r.o., Houskova 1862, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ oznamovatele: 25425641
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK645_oznameni.pdf (1489 kB) - 28.04.2010 08:46:33
Informace o oznámení: ULK645_infOznam.doc (39 kB) - 28.04.2010 08:46:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK645_zjistovaci.pdf (2049 kB) - 09.06.2010 08:30:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: