Záměry na území ČR
Kód záměru: STC990
Název záměru: Komerční zóna Dobrovíz - Změna Z3
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západDobrovízDobrovíz
Středočeský krajPraha-západJenečJeneč u Prahy
Středočeský krajPraha-západKněževesKněževes u Prahy
Poznámka: Vydáno stanovisko KÚSK o nevýznamné změně záměru č.j. 141998/2013/KUSK ze dne 7.10.2013, kdy se oproti původnímu EIA oznámení zastavěná plocha snížila.
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2009 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Europrojekt s.r.o., Kudrnova 144/17, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 43872999
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC990_oznameni.doc (8546 kB) - 04.11.2008 14:40:57
Informace o oznámení: STC990_infOznam.doc (55 kB) - 06.11.2008 10:52:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC990_zjistovaci.doc (157 kB) - 05.01.2009 07:51:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: