Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS367
Název záměru: Přestavba stájí pro dojnice Polnička
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouPolničkaPolnička
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2009 09:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Světnov
IČ oznamovatele: 00144991
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS367_dokumentace.doc (9504 kB) - 30.07.2008 08:09:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS367_infDokumentace.dot (41 kB) - 30.07.2008 08:09:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS367_posudek.doc (3079 kB) - 01.12.2008 08:57:00
Informace o posudku: VYS367_infPosudek.dot (39 kB) - 01.12.2008 08:57:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS367_zaveryStan.dot (90 kB) - 30.01.2009 09:56:36
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: