Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1432
Název záměru: Farma brojlerů – Zálesí u Příchovic; prodloužení platnosti stanoviska
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihPříchoviceZálesí u Příchovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2009 14:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5.května 112, 339 54 Klatovy
IČ oznamovatele: 45359989
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1432_oznameni.zip (32029 kB) - 25.08.2009 07:41:49
Informace o oznámení: PLK1432_infOznam.doc (56 kB) - 25.08.2009 07:41:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1432_zjistovaci.zip (218 kB) - 21.09.2009 13:09:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vydáním tohoto ZZŘ byla prodloužena platnost stanoviska záměru PLK1432 do 20.9.2011