Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK022
Název záměru: Výroba pěnového skla
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKlášterec nad OhříVernéřov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2003 14:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pittsburg Corning ČR s.r.o., Klášterec nad Ohří (Cheming, a.s. Pardubice)
IČ oznamovatele: 26199394
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK022_oznameni.doc (41 kB) - 21.10.2002 08:40:36
Informace o oznámení: ULK022_infOznam.doc (37 kB) - 21.10.2002 08:40:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK022_zjistovaci.zip (797 kB) - 25.11.2002 11:08:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK022_dokumentace.doc (921 kB) - 12.02.2003 10:14:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK022_infDokumentace.doc (40 kB) - 12.02.2003 10:14:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK022_posudek.doc (2183 kB) - 17.06.2003 08:29:19
Informace o posudku: ULK022_infPosudek.doc (27 kB) - 17.06.2003 08:29:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK022_inf1VP.doc (35 kB) - 03.03.2004 08:02:54
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK022_zapis1VP.doc (54 kB) - 03.03.2004 08:02:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK022_zaveryStan.doc (72 kB) - 03.03.2004 14:36:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: