Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC029
Název záměru: Stáj pro dojnice Pluhův Žďár
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecPluhův ŽďárPluhův Žďár
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2004 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Pluhův Žďár
IČ oznamovatele: 00110663
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC029_oznameni.doc (7827 kB) - 05.02.2003 14:39:52
Informace o oznámení: JHC029_infOznam.doc (70 kB) - 05.02.2003 14:40:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC029_zjistovaci.doc (245 kB) - 05.02.2003 14:41:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC029_dokumentace.zip (4411 kB) - 09.10.2003 10:58:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC029_infDokumentace.doc (71 kB) - 10.10.2003 08:09:03
Vrácení dokumentace: JHC029_vraceni.doc (843 kB) - 07.05.2003 14:29:09
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC029_posudek.pdf (1392 kB) - 18.02.2004 15:43:29
Informace o posudku: JHC029_infPosudek.doc (111 kB) - 18.02.2004 15:43:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC029_inf1VP.doc (94 kB) - 24.02.2004 13:36:50
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC029_zapis1VP.doc (129 kB) - 26.03.2004 08:14:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC029_zaveryStan.doc (167 kB) - 21.04.2004 08:18:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: