Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1333
Název záměru: Logistické centrum Řepov - rozšíření 2011
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1333_duvodyUkonceni.doc (58 kB) - 06.12.2010 09:48:57
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavŘepovŘepov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2010 09:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MPL k.s., Řepov 174, 293 01 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 46355197
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1333_oznameni.doc (16359 kB) - 08.11.2010 15:57:37
Informace o oznámení: STC1333_infOznam.doc (59 kB) - 08.11.2010 17:51:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: