Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK996
Název záměru: Farma brojlerů Zálesí u Příchovic
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihPříchoviceZálesí u Příchovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2007 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5.května 112, 339 54 Klatovy
IČ oznamovatele: 45359989
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK996_oznameni.zip (32029 kB) - 24.05.2007 12:20:45
Informace o oznámení: PLK996_infOznam.doc (55 kB) - 24.05.2007 12:20:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK996_zjistovaci.zip (301 kB) - 27.06.2007 08:04:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK996_posudek.doc (1107 kB) - 09.08.2007 09:54:43
Informace o posudku: PLK996_infPosudek.doc (54 kB) - 09.08.2007 09:54:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK996_inf1VP.doc (48 kB) - 05.09.2007 14:29:57
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK996_zapis1VP.doc (36 kB) - 17.09.2007 08:07:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK996_zaveryStan.doc (128 kB) - 21.09.2007 08:00:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Přeštice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: