Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1488
Název záměru: Sedmá hala pro chov brojlerů farma Horšov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceHoršovský TýnHoršovský Týn
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2010 09:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, 339 54 Klatovy
IČ oznamovatele: 45359989
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vorel Josef Ing.
Text oznámení záměru: PLK1488_oznameni.doc (10529 kB) - 05.03.2010 11:10:59
Informace o oznámení: PLK1488_infOznam.doc (56 kB) - 05.03.2010 11:12:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1488_zjistovaci.zip (290 kB) - 08.04.2010 11:54:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1488_posudek.pdf (331 kB) - 25.06.2010 09:01:23
Informace o posudku: PLK1488_infPosudek.doc (56 kB) - 25.06.2010 09:01:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1488_zaveryStan.doc (176 kB) - 23.09.2010 08:29:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: