Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1678
Název záměru: Zimoviště pro krávy VRTBO
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severHorní BěláHorní Bělá
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2016 14:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Václav Beránek, Horní Bělá 43, 331 52
IČ oznamovatele: 18245234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2014
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1678_oznameni.zip (11707 kB) - 31.01.2014 10:35:33
Informace o oznámení: PLK1678_infOznam.zip (48 kB) - 24.02.2014 11:42:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1678_zjistovaci.doc (78 kB) - 03.03.2014 09:22:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1678_infZjistovaci.doc (0 B) - 27.02.2014 13:36:37
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2014
Text posudku: PLK1678_posudek.doc (6912 kB) - 15.05.2014 13:02:47
Informace o posudku: PLK1678_infPosudek.doc (56 kB) - 15.05.2014 14:16:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1678_zaveryStan.zip (350 kB) - 02.05.2016 14:22:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: