Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1372
Název záměru: Modernizace farmy pro dojnice Nezbavětice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoNezbavěticeNezbavětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2009 08:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AG - PRODUKT, a.s., 332 03 Šťáhlavy
IČ oznamovatele: 00118150
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vorel Josef Ing.
Text oznámení záměru: PLK1372_oznameni.doc (8130 kB) - 13.01.2009 09:27:41
Informace o oznámení: PLK1372_infOznam.doc (55 kB) - 13.01.2009 07:20:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1372_zjistovaci.zip (199 kB) - 12.02.2009 13:13:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vorel Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1372_posudek.doc (1660 kB) - 10.04.2009 09:35:13
Informace o posudku: PLK1372_infPosudek.doc (42 kB) - 10.04.2009 09:35:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1372_zaveryStan.doc (102 kB) - 26.06.2009 08:34:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMěstský úřad Starý Plzenec
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: