Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK057
Název záměru: Stavební úpravy a dostavba objektů pro chov dojnic ZOD Brniště - Velký Grunov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaBrništěVelký Grunov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2004 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Brniště
IČ oznamovatele: 00119407
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK057_oznameni.doc (996 kB) - 01.04.2004 10:53:09
Informace o oznámení: LBK057_infOznam.rtf (12 kB) - 01.04.2004 10:53:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK057_zjistovaci.rtf (33 kB) - 20.05.2004 09:25:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK057_inf1VP.rtf (15 kB) - 25.06.2004 09:02:42
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK057_zapis1VP.doc (34 kB) - 22.07.2004 14:00:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK057_zaveryStan.rtf (93 kB) - 05.08.2004 12:42:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: