Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1829
Název záměru: Rozšíření odstavné plochy Tuchoměřice - k.ú. Kněžívka
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západTuchoměřiceKněžívka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2014 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GO parking s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ oznamovatele: 28980158
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2014
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1829_oznameni.zip (91096 kB) - 23.10.2014 08:38:51
Informace o oznámení: STC1829_infOznam.doc (81 kB) - 29.10.2014 08:59:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1829_zjistovaci.doc (261 kB) - 22.12.2014 10:45:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1829_infZjistovaci.doc (67 kB) - 22.12.2014 10:45:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: